לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת
SYNAGOGEN-GEMEINDE KÖLN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
Home Religion G-ttesdienstordnung

G-ttesdienstordnung

Lichtzünden vor Schabbat und Feiertagen:

Wenn zwei Tage Jom Tow aufeinanderfolgen, werden die Lichter am ersten Abend vor Anbruch der Nacht gezündet (wie bei Schabbatbeginn).

Am zweiten Abend dürfen sie erst bei Anbruch der Nacht gezündet werden, um die Länge des ersten Tages nicht zu verkürzen.

Die aktuelle G’ttesdienstordnung steht auch als PDF-Datei zum Lesen und Ausdrucken bereit:

G’ttesdienstordnung 2023


Wichtige Informationen zu den G-ttesdiensten

Wir, die Synagogen-Gemeinde Köln sind per Gesetz verpflichtet, alle Personen, die G´ttesdienste besuchen, namentlich festzuhalten. Dies betrifft auch Nicht-Gemeindemitglieder. Dazu gehören mindestens Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer. Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen erfasst und vier Wochen aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten sicher und datenschutzkonform gelöscht und entsorgt.

Da unsere Mitarbeiter am Schabbat nicht schreiben dürfen, bitten wir Sie hiermit eindringlich, sich für die G´ttesdienste im Rabbinat anzumelden. Hier die Kontaktdaten:

0221 921560-20

Important information for public attending the services

We, the Cologne Synagogue Community, are legally obliged to record all persons attending the services by name, which also applies to non-members of our community. This includes surname, first name, address and telephone number. The personal data is exclusively collected to enable the tracking of infections and is kept for four weeks. After this period, the data will be deleted and disposed of securely and in accordance with data protection regulations.

Since our employees are not allowed to write on Shabbat, we hereby request that you register for the services by contacting the rabbinate

0221 921560-20

важная информация для посещающих Б-гослужения

связи с тем, что нашим сотрудникам нельзя писать во время шаббата, мы еще раз убедительно просим вас записываться в раввинате по телефону или по электронной почте для участия в б-гослужении.

Сотрудники Синагогальной общины Кёльна имеют право не пустить на б-гослужение людей, не записавшихся заранее. Лица, не являющиеся членами Общины, должны непременно записываться на б-гослужение заранее.

0221 921560-20

מידע חשוב למתפללים

אנו בקהילת היהודית בקלן, מחוייבים על פי החוק לתעד את שם ושם המשפחה, הכתובת ומספר הטלפון של המבקרים בקהילה. הדבר תקף גם לגבי מבקרים שאינם חברי קהילה. המידע האישי האמור נשמר רק לצורך מעקב ארבעה שבועות, בכדי לאתר שרשראות הדבקה במידת הצורך. עם פקיעת טווח הזמן האמור, המידע מושמד ונמחק בהתאם להנחיות הקיימות.

כיוון שעובדי הקהילה לא מורשים לכתוב בשבת, אנו מבקשים בזאת להרשם ברבנות לתפלות בבית הכנסת. להלן דרכי ההתקשרות:

0221 921560-20

לצערנו עלינו להזהיר מראש ובמידה ולא תתבצע הרשמה מראש, הכניסה עלולה להאסר.


Freitag, 31. Mrz 2023
Fr, 31.03.2023
9. Nissan
ט׳ ניסן

Lichtzünden

07:45 Uhr: Schacharit
18:30 Uhr: Mincha - Ma´ariw
18:50 Uhr: Lichtzünden
Samstag, 1. Apr 2023
Sa, 1.04.2023
10. Nissan
י׳ ניסן

Schabbat HaGadol

Schabbat Zaw שבת צו
09:30 Uhr: Schacharit
Tora: 3. B.M. 14,1 - 15,33
Haftara: Mal´achi 3,4 - 3,24
19:30 Uhr: Mincha
anschl. Seuda Schlischit
20:55 Uhr: Ma’ariw - Ausgang
Sonntag, 2. Apr 2023
So, 2.04.2023
11. Nissan
י״א ניסן

G’ttesidenst

08:15 Uhr: Schacharit 1.Minjan
09:30 Uhr: Schacharit 2. Minjan
18:30 Uhr: Mincha - Ma´ariw
07:45 Uhr: Schacharit
18:30 Uhr: Mincha - Ma’ariw
Dienstag, 4. Apr 2023
Di, 4.04.2023
13. Nissan
י״ג ניסן

G’ttesidenst

07:45 Uhr: Schacharit
18:30 Uhr: Mincha - Ma’ariw
Mittwoch, 5. Apr 2023
Mi, 5.04.2023
14. Nissan
י״ד ניסן

Erew Pessach

Eruv Tawschilin ערב פסח
07:45 Uhr: Schacharit anschließend Sijum
11:23 Uhr: Verbot Chametz zu essen
11:00 Uhr: Chametzverbrennen
12:15 Uhr: Ende Chametz verbrennen
14:15 Uhr: Mincha
18:55 Uhr: Lichtzünden (spätestens 20:09 Uhr)
20:15 Uhr: Ma’ariw
anschl. 1. Sederabend