לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת
SYNAGOGEN-GEMEINDE KÖLN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
Home G-ttesdienste Lichtzünden

Lichtzünden

Lichtzünden

Freitag, 31. Mrz 2023
Fr, 31.03.2023
9 Nissan 5783
ט׳ ניסן
07:45 Uhr: Schacharit
18:30 Uhr: Mincha - Ma´ariw
18:50 Uhr: Lichtzünden
« 25. März | 
 | 1. April »