לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת
SYNAGOGEN-GEMEINDE KÖLN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
Home Veranstaltungen
Lade Veranstaltungen

Veranstaltungen für September 2020

Veranstaltungen Suche und Ansichten, Navigation

Veranstaltung Ansichten-Navigation

Synagoge
BGZ Porz
BGZ Chorweiler
Jugendzentrum
Wohlfahrtszentrum
Feiertage

Kalender von Veranstaltungen

Kalender von Veranstaltungen
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
31 Aug11 Elul
1 Sep12 Elul
2 Sep13 Elul
3 Sep14 Elul
4 Sep15 Elul
5 Sep16 Elul
6 Sep17 Elul
7 Sep18 Elul
8 Sep19 Elul
9 Sep20 Elul
10 Sep21 Elul
11 Sep22 Elul
12 Sep23 Elul
13 Sep24 Elul
14 Sep25 Elul
15 Sep26 Elul
16 Sep27 Elul
17 Sep28 Elul
18 Sep29 Elul
19 Sep1 Tishri
20 Sep2 Tishri
21 Sep3 Tishri
22 Sep4 Tishri
23 Sep5 Tishri
24 Sep6 Tishri
25 Sep7 Tishri
26 Sep8 Tishri
27 Sep 9 Tishri

Kunst-Studio „Schmetterling“

Puppentheater „Rimon“

28 Sep10 Tishri
29 Sep11 Tishri
30 Sep 12 Tishri

Rhythmische Gymnastik Outdoor

Computer und Smartphonkurs

Puppentheater „Rimon“

1 Okt 13 Tishri

Logopädie für Kinder und Erwachsene

2 Okt14 Tishri
3 Okt15 Tishri
4 Okt 16 Tishri

Rhythmische Gymnastik Outdoor

Kunst-Studio „Schmetterling“

Puppentheater

+ Veranstaltungen exportieren