לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת
SYNAGOGEN-GEMEINDE KÖLN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
Home Veranstaltungen

Kalender von Veranstaltungen

M Montag

D Dienstag

M Mittwoch

D Donnerstag

F Freitag

S Samstag

S Sonntag

1 Veranstaltung,

1. Tag Rosch Haschana

1 Veranstaltung,

2. Tag Rosch Haschana

1 Veranstaltung,

Zom Gedalja

Zom Gedalja

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

1 Veranstaltung,

Erev Jom Kippur

1 Veranstaltung,

Jom Kippur

Jom Kippur

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

1 Veranstaltung,

Erev Sukkot

Erev Sukkot

1 Veranstaltung,

1. Tag Sukkot

1. Tag Sukkot

1 Veranstaltung,

2. Tag Sukkot

2. Tag Sukkot

1 Veranstaltung,

Chol HaMoed Sukkot

1 Veranstaltung,

Chol HaMoed Sukkot

1 Veranstaltung,

Schabbat Chol HaMoed

1 Veranstaltung,

Chol HaMoed Sukkot

1 Veranstaltung,

HoShana Raba

HoShana Raba

1 Veranstaltung,

Schemini Azeret

1 Veranstaltung,

Simchat Tora

Simchat Tora

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

1 Veranstaltung,

1. Tag Rosch Chodesch Cheschwan

1 Veranstaltung,

2. Tag Rosch Chodesch Cheschwan

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,

0 Veranstaltungen,