לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת
SYNAGOGEN-GEMEINDE KÖLN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
Home Feiertage Festtag
Lade Veranstaltungen

Veranstaltungen Suche und Ansichten, Navigation

Veranstaltung Ansichten-Navigation

Synagoge
BGZ Porz
BGZ Chorweiler
Jugendzentrum
Wohlfahrtszentrum
Feiertage

Kalender von Veranstaltungen

Kalender von Veranstaltungen
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
30 Aug22 Elul
31 Aug23 Elul
1 Sep24 Elul
2 Sep25 Elul
3 Sep26 Elul
4 Sep27 Elul
5 Sep28 Elul
6 Sep29 Elul
7 Sep1 Tishri
8 Sep2 Tishri
9 Sep3 Tishri
10 Sep4 Tishri
11 Sep5 Tishri
12 Sep6 Tishri
13 Sep7 Tishri
14 Sep8 Tishri
15 Sep9 Tishri
16 Sep10 Tishri
17 Sep11 Tishri
18 Sep12 Tishri
19 Sep13 Tishri
20 Sep 14 Tishri

Erev Sukkot

21 Sep 15 Tishri

1. Tag Sukkot

22 Sep 16 Tishri

2. Tag Sukkot

23 Sep 17 Tishri

Chol HaMoed Sukkot

24 Sep 18 Tishri

Chol HaMoed Sukkot

25 Sep 19 Tishri

Schabbat Chol HaMoed

26 Sep 20 Tishri

Chol HaMoed Sukkot

27 Sep 21 Tishri

HoShana Raba

28 Sep 22 Tishri

Schemini Azeret

29 Sep23 Tishri
30 Sep24 Tishri
1 Okt25 Tishri
2 Okt26 Tishri
3 Okt27 Tishri
+ Veranstaltungen exportieren