לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת
SYNAGOGEN-GEMEINDE KÖLN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
Home Veranstaltungen
Lade Veranstaltungen

Veranstaltungen für Juli 2021

Veranstaltungen Suche und Ansichten, Navigation

Veranstaltung Ansichten-Navigation

Synagoge
BGZ Porz
BGZ Chorweiler
Jugendzentrum
Wohlfahrtszentrum
Feiertage

Kalender von Veranstaltungen

Kalender von Veranstaltungen
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
28 Jun6 Tammuz
29 Jun7 Tammuz
30 Jun8 Tammuz
1 Jul9 Tammuz
2 Jul10 Tammuz
3 Jul11 Tammuz
4 Jul12 Tammuz
5 Jul13 Tammuz
6 Jul14 Tammuz
7 Jul15 Tammuz
8 Jul16 Tammuz
9 Jul17 Tammuz
10 Jul 18 Tammuz

Rosch Chodosch Aw

11 Jul19 Tammuz
12 Jul20 Tammuz
13 Jul21 Tammuz
14 Jul22 Tammuz
15 Jul23 Tammuz
16 Jul24 Tammuz
17 Jul25 Tammuz
18 Jul 26 Tammuz

9. Aw Fastentag

19 Jul27 Tammuz
20 Jul28 Tammuz
21 Jul29 Tammuz
22 Jul1 Av
23 Jul2 Av
24 Jul3 Av
25 Jul4 Av
26 Jul5 Av
27 Jul6 Av
28 Jul7 Av
29 Jul8 Av
30 Jul9 Av
31 Jul10 Av
1 Aug11 Av
+ Veranstaltungen exportieren