לֹא בְחַיִל וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת
SYNAGOGEN-GEMEINDE KÖLN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
Home Veranstaltungen
Lade Veranstaltungen

Veranstaltungen für Mai 2021

Veranstaltungen Suche und Ansichten, Navigation

Veranstaltung Ansichten-Navigation

Synagoge
BGZ Porz
BGZ Chorweiler
Jugendzentrum
Wohlfahrtszentrum
Feiertage

Kalender von Veranstaltungen

Kalender von Veranstaltungen
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
26 Apr2 Iyyar
27 Apr3 Iyyar
28 Apr4 Iyyar
29 Apr5 Iyyar
30 Apr6 Iyyar
1 Mai7 Iyyar
2 Mai8 Iyyar
3 Mai9 Iyyar
4 Mai10 Iyyar
5 Mai11 Iyyar
6 Mai12 Iyyar
7 Mai13 Iyyar
8 Mai14 Iyyar
9 Mai15 Iyyar
10 Mai16 Iyyar
11 Mai17 Iyyar
12 Mai 18 Iyyar

Rosch Chodesch Siwan

13 Mai19 Iyyar
14 Mai20 Iyyar
15 Mai21 Iyyar
16 Mai 22 Iyyar

Erev Schawuot

17 Mai 23 Iyyar

1. Tag Schawuot

18 Mai 24 Iyyar

2. Tag Schawuot

19 Mai25 Iyyar
20 Mai26 Iyyar
21 Mai27 Iyyar
22 Mai28 Iyyar
23 Mai29 Iyyar
24 Mai1 Sivan
25 Mai2 Sivan
26 Mai3 Sivan
27 Mai4 Sivan
28 Mai5 Sivan
29 Mai6 Sivan
30 Mai7 Sivan
31 Mai8 Sivan
1 Jun9 Sivan
2 Jun10 Sivan
3 Jun11 Sivan
4 Jun12 Sivan
5 Jun13 Sivan
6 Jun14 Sivan
+ Veranstaltungen exportieren